Kastracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kastracija?

Gubljenje moći reprodukcije koje se ogleda u odstranjivanju testista kod mužijaka ili jajnika kod ženki naziva se kastracija.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam kastracija koji se uglavnom koristi kada je reč o sterilizaciji životinja. Ipak, u životu se odvija i kastracija ljudi koja se uglavnom sprovodi iz medicinskih ili religijskih razloga.

Po etimologoiji, termin kastracija potiče iz latinskog jezika i koristi se u značenju škopljenje, odnosno hiruško odstranjivanje testista ili jajnika.

Dakle, reč je o gubljenju moći reprodukcije koje se ogleda u hirurškoj intervenciji. On što možda ne znaju svi, a to je da se kastracija može vršriti i hemijskim putem. Ona se primenjuje kod ljudi baš kao i kod životinja.

Što se tiče kastracije nad ljudima, ona je obično sprovođenja iz religijskih ili društvenih razloga i to u kulturama Evrope, Srednjeg Istoka, Kine i Afrika. Neki su kastrirali ratnike kako bi se oni bolje borili, drugi su kastrali zarobljenje neprijatelje kako bi im pokazali svoju pobedu, a bilo je i kastracije koja je sprovođena iz religijskih razloga. U veoma siromašnim zemljama, kastracija se smatra vidom kontracepcije.

Kastracija sprečava ćelavost i promenu glasa koja nastaje u pubertertu. Osobu nad kojom je izvršena kastracija nazivamo evnuh ili kastrat.

Kastracija kod životinja predstavlja prevenciju reprodukcije, ali i raznih bolesti, upala i tumora. Zaslužna je za smanjenje velikog broja pasa i mačaka – lutalica, te se smatra veoma značajnom.

Share.