Kompenzirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč “kompenzirati” ?

Glagol – kompenzirati, ili “kompenzovati”  prevodi se rečima: nadoknaditi, naknađivati, vratiti (dug na primer).

Međutim, kompenzirati se može , osim finansijskog duga, i emocija, druženje, rad… Pojam može imati i sledeće značenje: izravnati, izravnavati, odštetiti,  izravnati se, izravnavati se, poravnati se, poravanavati se, nagoditi se.

kompenzirati

Reč kompenzirati dolazi iz latinskog jezika (compensation) , a od nje je nastala i imenica  kompenzacija  koja označava naknada, odštetu, obeštećenje,  izravnanje…

U fizici, pojam se odnosi na izravnanje dejstva nečega što bi inače imalo štetan uticaj.Takođe, kompenzaciono klatno je klatno postavljeno tako da pod uticajem temperaturskih promena ne menja svoju dužinu, niti vreme klaćenja pa časovnik  ne žuri niti zaostaje.

U medicinskom rečniku – kompenziranje znači –  prilagođavanje srca uticajima koji menjaju krvotok.

U psihologiji, prema Adleru, kompenziranje se odnosi na nadoknadu nekog psihičkog ili socijalnog nedostatka kako bi se prevazišao osećaj inferiornosti.

Prema učenju Karla Junga, reč je o spontanoj težnji da se nedovoljno razvijena svesna funkcija nadoknadi razvojem u nesvesno., što je zapravo svojevrsni mehanizam odbrane.

Kompenzirati u ekonomiji, odnosno u trgovini, označava radnju pri kojoj dva privredna subjekta medjusobno razmenjuju dobra i usluge.

Share.