Komitent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komitent

Šta znači reč komitent?

Specifičan oblik poslovnog partnera naziva se komitent.

Iako pojam komitent možda je najbliži opisu poslova koje obavlja poslovni partner neke matične firme, ipak on je jedan od glavnih aktera poslovanja koje se nazivalo komisiono i najčešće se upotrebljava pri bankarskim poslovima.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza komitent navodeći latinsku reč commitens, od glagola committere što se dolovno prevodi kao sastaviti ili zadužiti. Na našem govornom području upotreba pojma komitent je najčešće u kontekstu poslova vezanih za finansije.

Na primer, pri komisionim poslovima komitent je subjekt, odnosno preduzeće ili lice za čiji račun se obavlja komisiona kupovina ili prodaja. To bi značilo da se pojam komitent najčešće koristi pri kupovini i prodaji robe u svoje ime, a za tuđ račun, što u stvari predstavlja tzv. komisiono poslovanje.

Prema tome subjekti komisionog poslovanja su komisionar i komitent. A komisionar je trgovinsko preduzeće ili lice koje vrši kupovinu ili prodaju robe. Dok komitent, objašnjeno rečnikom ekonomiste, određuje ili limitira gornju, najvišu granicu cene proizvoda kod kupovine, a donju (najnižu) granicu kod prodaje.

Komitent se takođe određuje i kao naredbodavac, a negde i kao poslovni prijatelj koji se nalazi van mesta u kojem je trgovina, pa mu se poverava da u svom mestu zastupa tu matičnu trgovinu.

Pojam komitent se često koristi u bankarskom svetu i u ostalim poslovima koji se zasnivaju na robno novčanim transakcijama.

Share.