Kolektivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kolektivnost?

Kolektivnost predstavlja osobinu onoga što je zbirno, zajedničko, opšte.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam kolektivnost koji polako ulazi u termine koji se svakodnevno koriste. U slučaju da Vam nije baš najjasnije njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Ako posmatrano sa etimološke strane, termin kolektivnost potiče od latinske reči collectivus, što znači zbrni, zajednički, opšti. Prema tome, kolektivnost je pojam koji predstavlja osobinu onoga što je zbirno, zajedničko ili opšte.

Dakle, ako za neki ugovor ili događaj kažemo da je kolektivan, jasno je da je reč o događaju ili ugovoru koji obuhvata veći broj ljudi. Kolektivnost se može koristi da označi jednu celinu koju čini više predmeta.

Pojam kolektivnost suprotan je pojmu invidualnost.

U filozofiji i sociologiji, termin kolektivna svest koristi se da označi sistem zajediničkih uverenja, stavova, pogleda na svet i vrednosti ljudi u jednom društvu, koji pojedinci zatiču i koji određuje njihov način mišljenja i delovanja.

Share.