Hijerarhija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hijerarhija?

Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od najnižen pa do najvišeg, podređen onim iznad naziva se hijerarhija.

Gde god da se okrenemo i pogledamo bilo u apoteku, bolnicu, prodavnicu, internet nalog, pa čak i sopstvenu porodicu možemo primetiti postojanje određenje hijerarhije.

Etimologija nas uči da je pojam hijerarhija potekao od grčke složenice Ἱεραρχία, koja se sastoji od reči ἱερός, što znači sveto i reči ἄρχω, što znači upravljanje. Hijerarhija najjednostavnije rečeno predstavlja stupnjeve ovlašnjenja, činova ili dostojanstva poređana od najnižeg pa do najvišeg.

Po definiciji, hijerarhija predstavlja stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od najnižen pa do najvišeg, podređen onim iznad.

Hijerarhija je izuzetno značajna za funkcionisanje bilo kog sistema. Ista se sastoji od osobe koja se nalazi na vrhu, osoba koje se nalaze odmah ispod njega i direktno mu odgovaraju za svoje postupke, a ispod njih se nalaze osobe koje imaju znatno manja zaduženja od prethodnika i sve tako se može ići u nedogled.

Interesanto je da hijerarhija ne postoji samo kod ljudi, već je prisutna i u životinjskom svetu. I kod njih, kao i kod ljudi: oni na vrhu imaju najviše moći, snage i prava, a oni na dnu najmanje.

U Katoličkoj crkvi termin hijerarhija se koristi kako bi označio poredak složbenika Crkve poznat još pod imenom Sveti poredak. Ovde hijerarhija označava poredak koji ide sve od sveštenika preko biskupa, pa do pape koji se nalazi na čelu Svetog poretka.

Share.