Hilus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači hilus?

Hilus je naziv za mesto u kojem u neki organ ulaze ili izlaze krvne i limfne žlezde, kao i izvodni kanali.

Pojam hilus je veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji, te je za njega čuo jako mali broj ljudi. Uglavnom samo dobri poznavaoci anatomije znaju šta hilus znači, dok za one ostale sledi objašnjenje.

hilus

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da je reč hilus u naš jezik došla iz latinskog jezika, iako originano potiče iz grčkog. Hilus predstavlja mesto na površini nekog organa kroz koje u isti ulaze krvne i limfne žlezde, a izlaze izvodni kanali (odvodni kanal, mokraćovod i slično).

U anatomiji pored ovog značenja, hilus ima još jedno. Naime, hilus je takođe i naziv za beli, mlečni sok koji je stvara od hrane u procesu varenja i koji potom prelazi u krv.

Share.