Siže

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači siže?

Siže se definiše kao predmet ili sadržaj nekog govora, spisa, dela, i tome slično.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam siže? A znate li koje je njegovo značenje?

Posmatrano sa etimoiloške strane izraz siže potekao je od francuske reči sujet u značenju predmet. Siže se pre svega koristi u književnosti da označi način organizovanja fabule, donosno toka radnje u vremenu i prostoru.

Ovaj termin počeo je da se koristi početkom 20-og veka od strane ruskih formalista koji su tražili opoziciju fabule. Većini je poznato iz srpskog jezika da fabula predstavlja tok događaja u tekstu koji se odvija hronološki, kako bi se ona dogodila i u stvarnom životu.

Suprotno fabuli, siže opisuje tok događaja onim redom kako ih književno delo donosi.

Siže se često koristi i u značenjima predmet, sadržaj, glavna misao, tema i glavni stav. Na našim prostorima u svakodnevnoj komunikaciji siže se obično koristi kako bi izrazio sadržinu nekog govora, spisa, događaja, umetničkog dela i tome slično.

U muzici, siže označava glavnu temu muzičkog dela.

Share.