Serigrafija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Serigrafija

Šta je to serigrafija?

Specifičan način štampanja uz pomoć svile naziva se serigrafija.

Naziv serigrafija potiče od grčkih reči sēriks što doslovno znači svilen i grafia (pisati). Tako da se pojam serigrafija određuje kao tehnika oslikavanja svile iliti umetnička grafika.

Ovakav način štampanja star je nekoliko hiljada godina, a nastao je u Kini kao jedan od načina oslikavanja svile.

Ova tehnika slikanja nije ni malo jednostavna. Naime, potrebno je utiskivati boje drvenom ili gumenom oprugom na podlozi koja može biti ili tekstil ili papir a kroz svilu koja je zategnuta na drvenom ili aluminijumskom okviru. Zato se i i zove štampa svilom ili sito štampa.

Serigrafija je vrlo zahtevna posebno ako se radi u više boja. A o tome svedoči podatak da se ovom tehnikom može utisnuti samo po jedna određena boja, a za svaku drugu boju koja se dodaje potrebno je uraditi poseban šablon, te umetnik za svaku pojedinačnu boju svojeručno izrađuje posebnu prozirnu foliju koja se potom kopira na svilu.

Danas se ipak koristi kopiranje grafičkog filma na posebnu emulziju koja se nanosi na svilu, pa se osvetljavanjem jakim UV svetlom i ispiranjem vodom, potom sušenjem dobija šablon na situ koji je spreman za štampanje. Takođe, savremenizacijom tehnike stvorene su i mašine za sitoštampu pa se mogu štampati svakavi motivi u više boja. U tekstilnoj industriji ova tehnika se najviše primenjuje.

Takođe, serigrafija je veoma korisna likovna grafička tehnika jer se s njom postiže najveća zasićenost boje. Upravo mogućnost neograničenog nanošenja boje na boju pravi bitnu razliku između serigrafije i ostalih štamparskih i grafičkih tehnika.

Share.