Suplementi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to suplementi?

Suplementi su dodatci, dopune (ishrani, novinama, knjigama…).

Pojam suplementi postaje sve češći na našim prostorima i polako postaje jedna od neizostavnih reči kada je svakodnevna komunikacija u pitanju. U sluačaju da do sada niste saznali koje je značenje ove reči, sada je pravo vreme za to.

suplementi

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da izraz suplementi potiče od latinske reči supplementum, što znači dopuna. Suplemetni predstavljaju dopune ili dodatke nečemu (knjigama, novinama, ishrani i tome slično).

Primera radi, suplementi u ishrani nisu glavni izvor hrane, već predstavljaju dodatke pri ishrani, te kao takvi su sekundari izvor ishrane koji samo dopunje ono što glavni obroci ne daju našem organizmu.

U matematici suplement je ugao koji dopunjuje neki drugi ugao do 180 stepeni.

Share.