Servilnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je servilnost? Šta znači kada kažemo da je neko servilan?

Pokornost bez imalo dostojanstva i ponosa naziva se servilnost.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam servilnost? A da li znate koje je njegovo tačno značenje i kada ga sve možete upotrebiti?

Interesantno je da iako je i te kako prisutan pojam servilnost na našim prostorima, većina ljudi nije upućena u značenje ove reči. Još je interesantnija činjenica da vremenom ovaj pojam dobija sve više na značaju.

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je sam termin servilnost latinska reč (lat. servilis) čiji koreni leže u reči servus, što znači sluga, rob. Servilnost je osobina onoga koji je servilan odnosno ropska poniznost bez imalo ponosa i dostojanstva.

Svima je dobro poznato kako su robovi živeli kroz istoriju i koja su prava imali, odnosno nisu imali. Termin servilnost se danas odnosi na ljude čije je ponašanje slično ponašanju koje imaju robovi. Dakle, reč je o preterano uslužnim ljudima, koji su pokorni, ponizni i skloni slušanju naređena i ispunjavanju zahteva drugih ljudi.

Iako to nije pravilo, servilnost se uglavnom povezuje sa hijerarhijom kada je određena osoba, obično ona slabija koja se nalazi na nižem položaju potčinjenja dominatnijem i hijerarhijski višoj osobi.

Share.