Koncipiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je koncipiranje?

Koncipiranje podrazumeva zamišljanje i pravljenje skice, plana ili nekog nacrta.

Da il ste bili u prilici da čujete za pojam koncipiranje? A znate li koje je njegovo značenje?

Sama reč koncipiranje nešto se ređe koristi na našim prostorima, dok u susednim zemljama ima mnogo veću primenu. Prisutna je u brojnim naukama, kao i u neformalnoj konverzaciji zbog čega bi trebalo da budete upoznati sa njenim značenjem.

Etimologija nas uči da je termin koncipiranje potekao iz latinskog jezika, od reči concipere, što znači sastaviti, napisati, smisliti, zamisliti.

Koncipiranje predstavlja sastavljenje koncepta. Ako kažemo da je neko koncipirao određenu skicu, to znači da je on sastavio, smislio i napisao tu skciu.

U biološkim naukama koncipirati znači ostati oplođen, odnosno zatrudneti.

Share.