Kulak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kulak?

Kulak je naziv za ruskog seoskog bogataša.

Za vreme Ruskog Carstva i početka ranog Sovjetskog Saveza, pojam kulak koristio se gotovo svakodnevno. Na našim prostorima prethodnih godina ova reč koristila se u nešto ruralnijim sredinama, dok je u gradovima bila slabije zastupljena.

kulak

Sam termin kulak potiče iz ruskog jezika, od reči kulak, koja ima značenje relativno bogatog seljak. Izvorno ova reč se odnosila na nezavisne poljoprivrednike koji su živeli i radili u Ruskom Carstvu. Oni su se obogatili nakon Sotljpinove reforme.

1918-te godine u Rusiji ova reč proširila je svoje značenje pa se tada odnosila na bilo kojeg seljaka koji je odbijao da svoje žito prepusti tadašnjim vlastima.

Nešto više od deset godina kasnije kada je Staljin izvrišio kolektivizaciju seljaštva, termin kulak označavao je seljaka koji je relativno bogat. Dakle, reč je o seljaku koji ima par krava više ili par hektara više zemlje od svojih suseda.

Na našim prostorima kada se spomene kulak uglavnom se misli na seoskog kapitalistu, odnosno najimućnijeg seljaka u naselju.

Share.