Akontacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je akontacija?

Akontacija predstavlja sumu novca koja se uzima unapred na ime zarade ili predujma.

Akontacija – reč koju većina zaposlenih voli da čuje i kojoj se gotovo uvek obraduju. Verujem da je većina ljudi upoznata sa značenjem ove reči, ali ako među Vama ima neko kome nije baš najjasniji ovaj termin, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da sam termin akontacija potiče od italijanske reči a conto, što znači uzimanje na račun. Prema tome, reč je o uzimanju unapred na ime zarade ili nekog primanja (predujma).

Akontacija se definiše kao suma novca koju pri sklapanju ugovora jedna ugovorna strana, daje unapred na račun svoje ugovorne obaveze prema drugoj strani, radi lakšeg ispunjenja obaveza te druge strane.

Po pravilu akontacija se uvek izražava u novcu i predstavlja deo unapred ugovorene cene rada. Dakle, reč je o delimičnoj isplati još uvek neizmirenih obaveza.

Akontacije su najčešće prilikom isplate zarada zaposlenim i pre svega služe kao dodatna motivacija i garancija da će radniku biti isplaćeno za svoj rad. Prilikom obavljanja nekih poslova akontacija se daje kako bi izvršilac radova (moler ili neki drugi majstor) mogao da pokrije troškove oko izvršenja poslova (primera radi kupovina neophodnog materijala i tome slično).

Share.