Sagledavanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači sagledavanje?

Sagledavanje je pojam koji označava proniknuti u nešto, tj. ustanoviti ili zapaziti nešto.

Sam pojam sagledavanje nije toliko čest na našim prostorima, te su male šanse da ćete se u svakodnevnoj komunikaciji susresti sa njim. U slučaju da ste čuli za njega, a znate koje je njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Sagledavanje je glagol koji se koristi da označi pronicanje nečega, odnosno radnju u kojoj čovek zapaža ili ustanovljava neku činjenicu, informaciju, događaj.

Ovaj pojam označava da je čovek postao svestan nečega, odnosno da nešto zna ili indentifikuje to pomoću čula. Kada sagledamo neku pojavu mi je prepoznajemo, a zatim i razumemo.

Prema tome, kada čovek nešto sagleda, on najpre vidi i primi, a zatim viđeno obradi i tumači. Znači, ako smo nešto sagledali mi smo njega prepoznali, ustanovili, raskrinkali ili žargonski rečeno ukapirali.

Share.