Skrolovati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta znači skrolovati?

Skrolovati je glagol i označava pomeranje teksta ili slike po ekranu bilo vertikalno ili horizontalno.

Izraz skrolovati dobro je poznat kompjuterskim zaluđenicima, a i svima drugima koji koriste kompjutere. Za slučaj da niste baš upoznati sa značenjem ovog pojma na pravom ste mestu.

Skrolovati predstavlja glagol i odnosi se na pomeranje nekog teksta ili slike bilo vertikalno ili horizontalno. Može se odnositi na bilo koje pomeranje koje se dešava na ekranu (tipa pomeranje znakova, slova, stikera, crteža…).

Etimološki posmatrano pojam skrolovati nastao je od engleske reči screen roll koja u bukvalnom prevodu znači okretanje ekrana. Skrolovanje je radnja koja se obavlja sa mišem, a poznato je da postoji više opcije skrolovanja. Danas sve češće se vrši automatsko skrolovanje određenih datoteka.

Da bi smo bolje objasnili značenje ove reči korstićemo sledeći primer: Napisali smo određeni tekst u Wordu koji je prešao na više od jedne stranice. Trenutno se nalazimo na trećoj stranici, a da bi smo videli prvu stranicu potrebno je da skrolujemo na gore vertikalno tekst kako bi smo videli početak tog teksta;

Share.