Konvencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konvencija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam konvencija?

Sporazum ili dogovor o modalitetima i pravilima ponašanja naziva se konvencija.

Često smo u prilici da čujemo da je neka država potpisala određenu konvenciju, a verujem da nema osobe koja nije čula za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Međutim da li znate koje je tačno značenje pojma konvencija?

Ako termin konvencija posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je potekao iz latinskog jezika, od reči conventio, što znači ugovor, dogovor. Konvencija se definiše kao sporazum ili dogovor o modalitetima i pravilima ponašanja.

U modernom svetu, kada se kaže konvencija obično se misli na međudržavne sporazume čiji se efekti odnose na sve potpisnice. Ovde je bitno istaći da su sa pojavom određenih međunarnodnih institucija poput Ujedinjenih nacija ili Evropske unije, konvencije postale obavezujući dokumenti koji unapređuju život građana u svim zemljama koje potpišu ovaj dokument.

Reč je o sporazumu između pojedinih država kojim se regulišu njihovi međusobni pravni, politički i ekonomski odnosi.

Termin konvencija se takođe koristi u značenju zasedanje, odnosno veliko okupljanje ljudi koji imaju zajednički neki interes. Obično je reč o političkim konvencijama, gde se ljudi okupljaju kako bi doneli neki sporazum ili se zajedno dogovorili oko neke bitne stvari.

U sociologiji, konvencija predstavlja ustaljenost pravila, normi ili običaja koji se podrazumevaju i nisu uređeni pravnim aktima. Oni se primenjuju u društvenim sredinama i različitim ljudskim delatnostima i situacijama. Ako kažemo da pojedinac konvekcionalno deluje, to znači da se on slepo pridržava pravila, da oponaša druge, ima nedostatak smisla za stvaralačko istraživanje i tome slično.

U filozofiji, konvekcija se definiše kao spremnost za zajednički dogovor oko nekog opšteg interesa. Ona nije obavezujuća poput ugovora ili obećanja, već počiva na sposobnosti za komunikaciju u pogledu mogućnosti usklađivanja zajedničkog viđenja problema i strategije za njihovo rešavanje.

Share.