Implikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je implikacija?

Implikacija je logička operacija koja je netačna jedino kada je prvi iskaz tačan, a drugi netačan.

U svakodnevnom govoro često možemo čuti za pridev implicirati koji je relativno čest na našim prostorima. Sa druge strane pojam implikacija veoma je redak i koristi se u matematici i srodnim naučnim disciplinama. Ono što je zanimljivo, to je da većina ljudi nije sigurna da li je reč o jednoj ili dve potpuno različite reči.

Etimologija nas uči da pojam implikacija potiče od latinske reči implicatio, što znači zapletanje, upletanje u nešto, odnosno umešanost. Međutim, pojam implikacija se uglavnom koristi u matamematici gde po definiciji predstavlja logičku operaciju koja je netačna jedino kada je prvi iskaz tačan, a drugi netačan.

Dakle, u ostalim situacijama logička operacija će biti tačna. Implikacija se označava sa simbolom “→” i koristi se da označi valjanost kondicionalne rečenice. Logička implikacija predstavlja tautološki iskaz materijalne implikacije.

Iako je nastao od iste reči, termin impliciranje ima nešto drugačije značenje. Naime, impliciranje se koristi da označi nešto što je podrazumevano, te zbog toga nije izrečeno.

Share.