Inačica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je inačica?

Inačica predstavlja varijantu, odnosno mogućnost izbora između više sličnih stvari.

Ako znate značenje pojma inačica, svaka Vam čast! Naime, ovo je izraz koji je karakterističan za hrvatsko govorno područje, dok se u našim krajevima veoma retko koristi.

inacica

Sam termin inačina znači varijatna. Dakle, inačica je pojam koji koristimo da izrazimo mogućnost izbora između više sličnih stvari.

Upotrebljava se i da označi iste stvari koje imaju neprimetnu, malu razliku.

Inačica se koristi i da označi ono što je isto, odnosno zajedničko značenje reči koje imaju različit oblik. Primera radi, reč imetak i reč imutak su inačice jer označavaju jednu istu stvar, ali imaju različit oblik.

Termin softverska inačica koristi se da označi proces kojim se dodeljuje jedinstveni broj inačice ili jedinstveno ime za određen stupanj razvijenosti nekog računarskog softvera.

Share.