Inskripcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je inskripcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Inskripcia je latinska reč koja se na našim prostorima koristi da označi upisivanje, upis, stavljanje naslova ili posvete.

 

Sam pojam inskripcija nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, ali je gotovo nezaobilazan kada je reč o diplomatskim razgovorima ili temama. Ako ste bili u prilici da čujete za ovaj pojam, a ne znate koje je njegovo značenje – na pravom ste mestuu.

Etimologija nas uči da je izraz inskripcija potekao od latinske reči scriber, što znači pisati. Ovaj izraz se na našim prostorima koristi da označi upisivanje, upis, stavljanje naslova ili posvete.

Inskripcija je i naziv jednog uvodnog dela povolje. U tom smislu, inskripcija predstavlja neizostavni deo svake povelje koji sadrži ime onoga kome je ista upućena i piše se iza intitulacije.

Share.