Monotonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monotonija?

Jednoličnost ili dosada drugačije se naziva i monotonija.

Gotovo da nepostoji osoba koja nije čula za pojam monotonija, a verujem da gotovo svi znaju i koje je njegovo značenje. Naime, ova reč postala je deo svakodnevne komunikacije, a prisutna je i u ostalim životnim sferama.

Etimološki posmatrano monotonija potiče od grčke reči monos, što znači ton, naglasak. Monotonija predstavlja jednoličnost, dosadu, jednobraznost.

Dakle, monotonija je jedno od najgorih mogućih osećanja kada nam se ništa ne dešava, zbog čega postajemo nezainteresovani za sve oko nas. Monotonija se definiše kao osećaj neugodnosti koji raste iz konflikta koji se odvija između potrebe za mentalnom aktivnosti i manjka posticaja za istu.

Posmatrano sa psihološke strane monotonija nikako nije dobra po čoveka, jer tada čovek nije u mogućnosti da se uključi u zadovoljavajuću aktivnost. Iako se svima povremeno dešava da upadnu u stanje monotonija, česta ili monotonija koja dugo traje nikako nije dobra po čoveka.

Naime, monotonija u životu može dovesti do pojave brojnih problema kao što su alkokhol, droga, kockanje, prejedanje i tome slično.

Share.