Modifikacija

0

Šta je modifikacija?

Modifikacija se definiše kao izmene oblika, preinačivanje, predrugojačenje ili promena nečega.

Sam pojam modifikacija ima veoma široku primenu na našim prostorima.

Prisutan je kako u svakodnevnoj konverzaciji, tako i u brojnim drugim sferama života i mnogim naučnim disciplinama. Ako još uvek niste sigurni u značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da je termin modifikacija nastao od latinske reči modification, što znači preinaka, preinačenje, izmena; Reč je o promeni oblika ili izmeni, ograničavanju i ublažavanju nečega.

Posebno je značajna alotropska modifikacija koja se odnosi na promenu nekog elementa koja se dešava kada se element javlja u više oblika koji se razlikuju po boji atoma i molekulu ili strukturalnoj formuli molekula.

U biologiji, modifikacija se definiše kao telesna promena ili varijacija nekog organizma, koja je nastala pod uticajem različitih spoljnih činioca, ali se gubi nakon što prestane delovanje istih.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply