Modifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je modifikacija?

Modifikacija se definiše kao izmene oblika, preinačivanje, predrugojačenje ili promena nečega.

Sam pojam modifikacija ima veoma široku primenu na našim prostorima.

Prisutan je kako u svakodnevnoj konverzaciji, tako i u brojnim drugim sferama života i mnogim naučnim disciplinama. Ako još uvek niste sigurni u značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da je termin modifikacija nastao od latinske reči modification, što znači preinaka, preinačenje, izmena; Reč je o promeni oblika ili izmeni, ograničavanju i ublažavanju nečega.

Posebno je značajna alotropska modifikacija koja se odnosi na promenu nekog elementa koja se dešava kada se element javlja u više oblika koji se razlikuju po boji atoma i molekulu ili strukturalnoj formuli molekula.

U biologiji, modifikacija se definiše kao telesna promena ili varijacija nekog organizma, koja je nastala pod uticajem različitih spoljnih činioca, ali se gubi nakon što prestane delovanje istih.

Share.