Moba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je moba?

Starinski srpski običaj međusobnog pomaganja u seoskim domaćinstvima naziva se moba.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam moba? A da li znate koje je njegovo značenje?

Termin moba ranije je dosta korišćen, dok je danas njegova upotrebe svedena na minimum. Starije generacije sigurno znaju šta moba znači, dok nešto mlađe osobe možda nisu imale priiku da se upoznaju sa ovom reči.

moba

Moba je stara srpska reč koja se koristila da označi starinski običaj međusobnog pomaganja u seoskim domaćinstvima. Bitno je istaći da se moba i dan danas organizuje u nekim seoskim domaćinstvima.

Dakle, poznato je da na selu ima dosta posla, a često članovi jednog domaćinstva ne mogu sami da obave isti već im je potrebna veća radna snaga. Tada oni angažuju, odnosno zamole prijatelje ili komšije da im priteknu u pomoć.

Obično komšije pomažu jedni drugima po principu uzajamnosti. U prošlosti mobe su sazivane kako bi se što brže obavili neki sezonski poslovi vezani za poljoprivredu, poput obrađivanja njiva, sađenja ili okopavanja voća i povrća i tome slično.

Naravno mobe su sazivane i u druge svrhe kao što je izgradnja kuće ili nekog pomoćnog objekta u okviru domaćinstva. Takođe, ako je u opticaju neka veća proslava (svadba i slično), običaj je da se ne angažuje radna snaga koja bi svoj rad naplatila, već se saziva moba.

Praksa je da se u mnogim selima, prilikom izgradnje nekog zajedničkog javnog objekta kao što je škola, crkva i tome slično organizuje moba.

Share.