Azimut

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je azimut?  Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Azimut predstavlja pravac definisan sa uglom u horizontalnoj ravni u sfernom koordinatnom sistemu.

Iako se pojam azimut na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Azimut je ustvari arpaska reč koja se piše لسمت, a izgovara kao as – sumut. Bukvalno značenje ove reči jeste: pravac definisan sa ulgom. Azimut predstavlja pravac koji je definisan sa uglom u horizontalnoj ravni u sfernom koordinatnom sistemu.

Azimut ima praktičnu primenu u brojnim  naukama poput astronomije, geologije, topografije, a izuzetno je značajan i za navigaciju, gde se on obeležava sa alfa (α) i izražava u stepenima.

Bitno je istaći da azimut ne može preći veći broj od 360° .

Veoma je prisutan u izradi topografski karti, jer sve one sadrže pravce koji su definisani sa azimutom iz centralne tačke. U astronomiji, ovaj vector se koristi u nebeskoj navigaciji, i to kao pravac položaja  nebeskog tela u odnosu na posmatrača. I dok je prethodnih godina bilo uobičajeno da se azimut odnosi na jug, danas se skoro uvek meri od severa.

U geologiji, azimuth predstavlja ugao koji se definiše kao jedna od veličina koje se određuju kao elementi pada. Sa druge strane, u rudarstvu azimut predstavlja meridijan ugla, tj. svaki ugao koji se meri u smeru kazaljke na satu od bilo kog meredijana na referentnoj horizontalnoj ravni.

U vojnoj terminologiji reč azimut se koristi kod artiljerije i koordinacije u orijentaciji.

Share.