Klas

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je klas?

Vrsta cvasti koja spada u grupu prostih racemoznih cvasti naziva se klas.

Pojam klas nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, što je uslovilo da nešto manji broj populacije zna njegovo značenje. Na našim prostorima uglavnom se koristi u poljoprivredi i srodnim granama privrede.

klas

Ako posmatramo sa etimološke strane termin klas nastao je od latinske reči spica, koja označava vrstu cvasti koji spada u grupu prostih racemoznih cvasti.

Dakle, klas kod biljaka razlikuje se od klipa i resa, i to po načinu na koji su poređani cvetovi koji nemaju cvetnu dršku. Kod klasa cvetovi bez drške, takozvani sedeći cvetovi poređani su na osovini.

Različitim modifikacijama klasa mogu nastati klip i resa, ali i složeni kalas koji karakteriše pojava prostih klasova umesto cvetova bez drške.

Cvast u obliku klasa karatkeristična je za trave oštice, bokvice, većinu orhideja, ječam i td.

Share.