Interiorizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je interiorizacija?

Interiorizacija predstavlja proces unošenja spoljašnjih operacija i socijalnih odnosa u ličnost.

Pojam interiorizacija je izuzetno redak na našim prostorima zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njim. Pretežno se koristi u psihologiji i srodnim naučnim disciplinama. Ako ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, došli ste na pravo mesto.

Etimološki posmatrano termin interiorizacija potiče iz latinskog jezika, tačnije od reči interior, što znači unutrašnji. Interiorizacija predstavlja proces unošenja spoljašnjih operacija i socijalnih odnosa u ličnost.

Dakle, čovek – pojedinac dok se razvija prisvaja određenja kulturna dostignuća i prenosi ono što je socijalno na unutrašnji mentalni plan. Prema tome, psihička delatnost jeste rezultat prenesene spoljašnje materijalne delatnosti.

Po definiciji, interiorizacija predstavlja pojam koji se odnosi na mehanizam prisvajanja kulturno – istorijskog iskustva individue kojom se objašnjava nastak njenih viših mentalnih funkcija. Laički rečeno, interiorizacija se odnosi na unošenje spoljašnjih operacija i socijalnih odosa u ličnost pojedinca.

Share.