Indignacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je indignacija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma?

Ogorčenost zbog nezasluženog zastupanja naziva se indignacija.

Indignacija je termin koji je veoma slabo zastupljen na našim prostorima. U svakodnevnom govoru gotovo da se ne spominje ova reč, zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njenim značenjem.

Posmatrano sa etimološke strane pojam indignacija potiče iz latinskog jezika, od reči indignatio što znači negodovanje, srditost, ljutnja. Indignacija se definiše kao ogorčenost zbog nezasluženog zastupanja.

Drugim rečima, indigancija je zlovolja zbog nečijeg ponašanja koje nije u redu ili zbog nekog nepravdenog postupanja prema nekome. Sinonimi koji se upotrebljavaju za ovaj pojam su: srdžba, gnušanje, gađenje, jarost, gnev, ljutnja i nezadovoljstvo.

Slobodno možemo reći da je indignacija zastupljena u našoj zemlji, jer mnoge su stvari koje se dočekaju sa velikim negodovanjem i izražavanjem nezadovoljstva. Ovako stanje kod jedne osobe ili grupe ljudi naziva se indigniranost, a indignirati znači izazivati nečije nezadovoljstvo, odnosno ozlojediti nekoga.

Indignaciju često vezuju za nedolično ponašanje neke osobe, čime se nanosi nepravda ili uvreda.

Share.