Inovacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je inovacija? Šta znači kada kažemo da je neko ili nešto inovativno?

Inovacija je primena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa.

Često imamo prilike da čujemo da je neka osoba inovativna ili da je nešto inovativno. Međutim, koliko nas je zapravo upoznato sa tačnim značenjem pojma inovacija?

Sam termin inovacija potiče iz latinskog jezika i označava novinu, novotarenje, odnosno sve ono što je uvedeno kao novo. Inovacija se takođe definiše kao obnova, poboljšanje ili usavršavanje nečega čime se povećava njegov kvalitet.

U privredi inovacija je veoma važna jer ona omogućava modernizaciju i nastoji da poveća produktivnost i profit.

U ekonomiji, inovativnost predstavlja svaki zahvat kojim se smanjuju troškovi proizvodnje i administracija, a povećava produktivnost, poboljšava kvalitet proizovda ili usluga, smanjuje škart i unapređuje plasman proizvoda. Dakle, reč je o svim merama koje vode ka porastu konkurentnosti.

Ako se za neki predmet, projekat ili ideju kaže da je inovativna, to znači da se u njihovom sadržaju nalazi dosta predloga za izmene i kreativne promene koje će dovesti do određenog poboljšanja.

Bitno je istaći da se pojam inovacija ne upotrebljava samo u privredi, ekonomiji i srodnim naučnim disciplinama, već se sa ovom reči možemo susresti i tokom svakodnevne konverzacije koju obavljamo.

Pa tako, ako za neku osobu kažemo da je inovativna, reč je o nekome ko je sklon primeni novih ideja i postupaka.

Share.