Marža

Pinterest LinkedIn Tumblr +

marža

Kad kupujemo ili prodajemo neku robu, obavezno pitamo: „kolika je marža?“, jer bez nje poslovanje i trgovina gubi smisao.

Izraz marža potiče od latinske reči margo ili francuske marge što znači ivica, rub ili okrajak.

Kad je reč o berzi, marža označava razliku između dnevnog i emisionog kursa neke hartije od vrednosti ili razliku između najvišeg i najnižeg kursa. A odnosi se i na razliku između najviše i najniže cene ili između kupovone i prodajne cene.

U poslovnom svetu (i ekonomiji generalno) često se upotrebljava izraz bruto marža, koja je jedan od osnovnih finansijskih pokazatelja poslovanja. Bruto marža pokazuje koliko se bruto dobiti ostvaruje na jednu jedinicu poslovnih prihoda.

Bruto marža se temelji na vrednosti bruto dobitka i izražava se kao postotak. Ona održava rentabilnost, isplativost prometa. Tako da se svako povećanje vrednosti ovog pokazatelja ocenjuje i kotira kao povoljno kretanje kapitala, dok smanjenje njegove vrednosti govore o teškoćama i negativnim ishodima u poslovanju firme. Bruto maržom se može oceniti i da li firma ima prosperitet i hoće li zapasti u plus ili minus, profitirati ili gubiti na tržištu. Osnova za izračunavanje bruto marže jeste prosta računica dobitka i gubitka.

U Evropskoj ekonomiji ovaj finansijski pokazatelj poslovanja se naziva rentabilnost prometa.

Share.

Leave A Reply