Geopolitika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to geopolitika? Da li znate kada se sve može koristiti ovaj pojam i u kojim značenjima?

Naučna disciplina koja se bavi razmatranjem političkih pitanja sa geografske tačke gledišta, odnosno nauka čiji je predmet uticaj spoljne prirode na društveni i politički život naziva se geopolitika.

Sigurno ste do sada bili u prilici da u novinama pročitate naslove poput „Povoljna geopolitika Kine“ ili „Zbog geopolitike Rusija gubi Balkan“, a koliko nas je upoznato sa tačnim značenjem pojma geopolitika?

Etimološki posmatrano sam termin geopolitika potiče od grčkih reči  γη , što znači zemlja i πολιτική u značenju politika. Ovaj termin skovao je švedski politički geograf Rudolf Kjelen krajem 19-og veka kako bi označio nauku koja se bavi analiziranjem politike, istorije i socijalne nauke zajedno sa geografijom.

Po definiciji, gepolitika predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi razmatranjem političkih pitanja sa geografske tačke gledišta. Reč je o nauci čiji je predmet uticaj spoljne prirde na društveni i politički život.

U užem smislu, geopolitika obuhvata geografsko – deterministička shvatanja po kojima geografija određuje politiku. U najširem smislu, geopolitike predstavlja svako dovođenje u vezu pojma politike i geografije.

Što se tiče geopolitike Srbije, nju kao i geopolitiku drugih zemalja određuje prirodno-geografski i društveni faktor. Ako posmatramo njen prirodno – geografski položaj, videćemo da naša zemlja ima mali geopolitički značaj, jer nema izlaz na more ili okean, odnosno njen geopolitički značaj je ograničen sa njenim kontinentanim položajem.

Iako Srbija sadrži određeni broj prirodnih bogatstava i veliki broj ruda, ona spada u srednje male zemlje, zbog čega je i značaj ovih bogatstva zanemarljiv. On što pozitivno utiče na pozitivan geopolitički položaj naše zemlje jeste veliki broj suseda (Rumunija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Albanija, BIH, Hrvatska i Mađarska).

Ono što je posebno zanimljivo, to je da jedni navode kao izuzetno povoljnost što se naša zemlja nalazi između dve velike sile Rusije i Amerike, dok drugi smatraju da je cela Evropa u nepovoljnom geopolitičkom položaju baš zato što se nalazi između ove dve velike sile.

Treba istaći da najnoviji događaji koji se odigravaju na međunarodnom nivou pozitivno utiču na geopolitički značaj naše zemlje, zbog čega slobodno možemo reći da je ona danas, u geopolitičkom smislu, značajna zemlja.

Share.