Gantogram

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gantogram

Šta je to gantogram?

Gantogram je tip stupčanog grafikona koji se koristi za grafički prikaz rasporeda projekta.

Reč gantrogram predstavlja skraćenicu od Gantovog dijagrama ili Gantovog grafikona i predstavlja metodu grafičkog prikazivanja informacija. Na njemu je prikazan grafički raspored projekta i to ilustrovajući početni i krajni datum nepromenljivijih i sažetih elemenata istog. Karol Adamiecki stvorila je prvi poznati gantrogram, a odmah posle nje i H. L. Gant dizajnirao je svoj grafikon i objasnio njegovo značenje. U početku gantogrami su bili veoma teški za izradu, ali sa pojavom ere kompijutera, stvorila se i posebna aplikacija u okviru istih koja je imala za zadatak konstruisanje i izmenu gantograma.

Iako je gantogram tehnika za izradu grafikona koja je prestavljala pravi revolucionarni poduhvat danas predstavlja najuobičajeniju tehniku za koju postoji čitav niz web aplikacija. Henri Laurence Gant je dao ime ovoj tehnici objasnio njeno značenje i time stvorio veliki doprinos za društvo zbog čega se svake godine mladim inženjerima koji se istaknu dodeljuje Gantova medalja.

Gantogram možemo posmatrati kroz kordinatni sistem čija ordinata predstavlja objekt terminiranja, a apcista vremensku jedinicu. Postupak dalje izrade grafikona je veoma jednostavan. Na vertikalnu osu postavljaju se objekti tj. aktivnosti koje se trebaju obaviti, a na horizontalnu vreme. Posebno se izdvaja pojam projektno vreme koji predstavlja vreme predviđeno za odvijanje svih aktivnosti u jednom projektu. Zatim u grafikon se ucrtava vremenska rezerva koja predstavlja veće raspoloživo vreme potrebno za obavljanje aktivnosti. U grafikonu se mora nalaziti i kritični put, čvorište, sustavno vreme, označivači, položeni stubci i linije povezivanja.

U savremenom životu gantogram je postao uobičajena tehnika za prezentiranje faza i aktivnosti projekata, a kako su izuzetno jednostavni primenjuju se u svakodnevnom životu.

Share.