Đene-đene

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači đene-đene?

Đene-đene je izraz koji znači isto što i pola-pola.

Pojam đene-đene karakterističan je za ruralne sredine u kojima je veoma čest u svakodnevnom govoru. Za razliku od toga u urbanijim sredinama dosta slabije se koristi zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa značenjem ove reči.

dene-dene

Đene – đene je turcizam koji se za razliku od ostalih turcizama koristi relativno često u svakodnevnoj komunikaciji. Đene-đene se može koristi u različitim situacijama, a iako mu je osnovno značenje pola – pola može se upotrebljavati i u značenju: još – još, koliko – toliko, tako –tako, opet i opet…

U žargonskom govoru ovaj pojam uglavnom se korsiti za situacije koao što bi naš narod rekao „ni’t smrde nit’ mirišu“, odnosno za nešto neodređeno i bezlično što nije ni dobro ni loše.

Pored ovih upotreba, izraz đene – đene može se upotrebljavati i u značenju zbrkano, nesređeno, odnosno za nešto što je haotično i neorganizovano.

Share.