Đugum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đugum, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Đugum je bakreni sud za vodu.

Pojam đugum spada u one izraze koje koristimo iako nemamo pravilnu percepciju o njihovom značenju. Takvih reči je puno na prostorima naše zemlje, što ne treba da nas čudi kada uzmemo u obzir broj naroda koji je prolazio kroz našu zemlju. Neki od njih su ostavljali svoju kulturu, neki potomke, neki stvari, običaje, jezik.

Među njima najviše se izdvaja turski jezik, a đugum je upravo reč koja potiče iz ovog jezika. Etimološki posmatrano sam pojam đugum je potekao od turske reči gugiim, što znači bakreni sud za vodu.

Đugum se obično izrađivao od upotrebljivanje legure metala, obično su u pitanju bili bakar i srebro. Što se tiče izgleda, đugum je ima širu bazu koja se prema vrhu sužava i kupasto završava sa poklopcem, koji je na kraju pričvršćen.

Prilikom sipanja vode, ovaj poklopac se povlači prstima unatrag, pa se nakon sipanja vraća u prvobitan položaj. Sa jedne strane đuguma se nalazi drška koja olakšava nošenje i upotrebu posude, dok se na prednjem delu izvija cev koja olakšava sipanje vode ili neke druge tečnosti.

Treba istaći da iako su danas retka pojave, ove posude su u vreme Osmanskog carstva imale veliku primenu. Imala ih je svaka kuča i to po nekoliko primeraka, različitih oblika i veličina.

Share.