Đuture

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to đuture? Koje značenje ima navedeni pojam?

Đuture je izraz koji se koristi u značenju sve ukupno, sve jedno, u celini.

Svakodnevno koristimo izraze za koje ni sami ne znamo šta doslovno znače, niti iz kog jezika potiču. Takvih reči je puno, a jedan od njih svakako je i pojam đuture, koji ima veliku primenu na našim prostorima, naročito u svakodnevnoj komunikaciji. Verujem da ste do sada bili u prilici da se sretnete sa ovim pojmom, a da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin đuture potekao iz turskog jezika, preciznije od reči götürü (goturi), što znači sve ukupno, sve zajedno, u celini.

Reč je o pojmu koji ima široku primenu, a koristi se u značenjima svo, otrpilike, sve skupa, jedno za drugo, paušalno.

Đuture je prilog koji se koristi da označi količinu nečega što je uzeto bez pojedinačnog merenja ili brojanja. Obično se koristi za stvari koje se prodaju na kilogram. Primer za to bio bi: “Uzeo je đuture pasulja, koliko može da mu stane u šaku.”

Ironično ovaj pojam se upotrebljava da označi sve ljude, sve problme, uzeti zajedno ili ujedanput. Primer za ovu upotrebu bila bi sledeća rečenica: “Problemi radnog morala i etike u vašem odeljenju razmotreni su đuture.”

Share.