Adhezija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to adhezija?

Međusobna privlačnost sila kojom se privlače molekuli raznih tela naziva se adhezija.

Pojam adhezija veoma je redak i pretežno se koristi u fizici, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Ako spadate u one koji znaju šta znači adhezija, svaka Vam čast!

adhezija

Etimološki posmatrano izraz adhezija potiče od latinske reči adhaesio, što znači prijanjanje, lepljenje. Po definiciji adhezija predstavlja pojavu međusobnog privlačenja površina dva tela, napravljenja od različitih materija, ili tela i tečnosti.

Razlog zbog kojeg se površine ovih tela privlače jeste delovanje elektomagnetskih sila koje se odvija između njihovih molekula. Sama adhezija može biti različite jačine, a poznato je da se površine lakše prijanjati ako je reč o telu i nekoj tečnosti.

U medicine adhezija je sraslina koja nastaje između organa ili oko njih posle neke povrede ili određenog zapaljenja.

Share.