Kenozoik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kenozoik

Šta znači kenozoik?

Kenozoik je geološka era koja je počela pre 65 miliona godina i traje još uvek.

Do sada ste sigruno mnogo puta čuli za pojam kenozoik. U našoj zemlji postoji bend i pesma koji nose baš to ime, a u našoj prestonici – Beogradu nalazi se poznati klub imena „Kenozoik“. Ipak ako ste se nekada zapitali šta ta reč zapravo znači, onda ste na pravom mestu.

Reč kenozoik nastala je od grčkih reči kainos koja znači nov i zoe koja označava život. Predstavlja najnoviju geološku eru koja je započeta pre 65 miliona godina kada su izumrli dinosaursi, odnosno kada se završio mezozoik – era u kojoj je došlo do važnijih evolucijskih aktivnosti.

Kenozoik se deli na tri perioda: paleogen, neogen i kvartar. Iako je prvobitno bio podeljen na dva tercijara, naučnicu se ipak odlučili za ove tri celine smatrajući da su najcelishodnije. U kenozoiku završeno je ranije započeto formiranje kontinenata i razvijaju se različite vrste sisara koje najpre naseljavaju more, a potom i kopno. Kenozoik se naziva i dobom savana i krito semenjača koji se u ovom doba dosta razvijaju i dostižu svoj vrhunac.

Ako posmatramo sa geološke strane kenozok je doba u kojem su kontinetni formirali raspored koji imaju i dan danas. U kenozoiku Australija i Nova Gvineja razdvojili su se od Gondvane koja je krenula na sever i postala Jugoistočna Azija, a Antarktik se pomerio do pozicije na kojoj se i danas nalazi (Južni pol). Atlanski okean se značajno proširio, a pred sam kraj ere Južna Amerika se spojila sa Severnom.  U ovoj eri formirana je današnja klima i pojavili su se prvi čovekoliki majmuni. Započeta je i Kajkourška orogeneza koja i dan danas traje, a zahvaljujući kojom su nastali Alpi. Sve veći broj šuma doprinosi snižavanju ugljen-dioksida i povećanju kiseonika u atmosferi.

Promene u klimi, biljnom i životnjskim svetu, pa čak i u samom formiranju okeana i kontitenata i dalje se odigravaju samo što je potrebno da prođe hiljadu godina da bi smo mi te promene uočili jer su one veoma spore i male. Naučnici još uvek nisu utvrdili do kada će kenozok da traje, a predpostavlja se da će trajati bar još 40 miliona godina.

Share.

Leave A Reply