Individua

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je individua?

Pojedinačno biće, odnosno celovita osoba naziva se individua.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam individua? A znate li koje je njegovo značenje?

Termin individua nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, ali i pored toga je veoma rasprostranjen na našim prostorima jer se veoma često spominje u brojnim društvenim naukama.

individua

Ako posmatramo sa etimološke strane vidimo da reč individua potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči individuum, što znači ono što je nedeljivo, odnosno ono što se ne može deliti, a da time ne izgubi svoju osobenost i svoje postojanje.

Individua je imenica koja se pre svega koristi da označi pojedinca tj. pojedinačno biće, celovitu osobu. Dakle, individua je jedinka koja je različita od svih drugih ljudi.

U filozofiji, ovaj pojam koristi se da označi autonomnu, samosvesnu i samosvojnu jedinku kojoj vlastita egzistencija postaje važan problem.

U psihologiji, individua se definiše nešto drugačije. Ovde ona predstavlja sistem strukturisane jedinstvenosti i kao takva nalazi se u središtu pažnje.

Prema tome možemo zaključiti da je svaki čovek individua kada se posmatra pojedinačno.

Share.