Indikativno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Indikativan

Šta znači indikativno?

Onaj koji pokazauje, pokazni naziva se indikativan.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam indikativan? Ovo je reč koja ima široku upotrebu kod nas pa je vrlo verovatno da ste je do sada čuli. Ako do sada niste otkrili značenje ove reči na pravom ste mestu.

Po etimologoji reč indikativan je latinskog porekla i nastala je od reči indicativus u značenju pokazni. Indikatvno ima samo jedno značenje, a to je pokazni, onaj koji pokazuje tj. upućuje na nešto. Indikativno je nešto je objektivno, odnosno nešto što će se gotovo sigurno destiti. Primer za upotrebu ove reči je sledeći:

“Indikativno, rekla bih da će Marko položiti ispit jer ne samo da je učio čele noći, već je dao na odgovore na sva pitanja koja je dobio na testu.”

Share.