Pasha

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pasha?

Glavni jevrejski praznik kojim se obeležava izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vođstvom Mojsija naziva se pasha.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam pasha. Sam pojam retko se koristi na našim prostorima, što je uslovilo da mali broj ljudi zna njegovo značenje.

pasha

Sa etimološke strane saznajemo da reč pasha najverovatnije vodi poreklo iz herberjskog jezika, preciznije od reči פֶּסַח, što znači izvoditi obredni ples oko žrtve, a u prenesenom značenju označava prolaziti ili proštedeti.

Pasah je praznik koji obeležavaju Jevreji kako bi proslavili uspomene na izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vođstvom Mojsija. Ovaj događaj opisan je u Tori, tj. u Starom zavetu.

Na taj dan anđeo smrti je krenuo da ubija prvenčad misirsku po kućama, a pošteđeni su bili samo jevrejski domovi. Jevreji su tada svoje kuće obeležili stavljajući životinjsku krv na dovratak.

Pasah se slavi u krugu porodice za vreme prvog prolećnog punog meseca. Uvek počinje 15-og dana meseca nisana, kada se služi praznična obredna večera poznata pod nazivom Seder večera i čita molitva. Pasah traje osam dana.

Za vreme trajanja ovog praznika svi Jevreji imaju mogućnost da idu na hodočašće u Jerusalim. Takođe postoje i brojni drugi običaji koji se moraju obavljati po strogo utvređenim pravilima.

Po propisu praznik se uvek slavi u krugu porodice, a obavezno je da u toku Seder večere svaki član porodice ispije po četiri čase vina.

Vrata od kuće za vreme večere ostaju otvorena kako bi se poželela dobrodošlica svakom dobronamernom putniku namerniku.

Share.