Palpacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je palpacija i kakvo značenje ima postupak palpacije u medicini?

Palpacija je metod ispitivanja zdravstvenog stanja dodirivanjem.

Palpacija ili pipanje je pojam koji potiče iz latinskog jezika i reči- palpatio. Reč je o postupku u medicini kojim lekar može da proceni kvalitet osećaja. Ta dijagnoza se dobija dodirivanjem rukama, određenih delova tela pacijenta.

Palpacija kao jedna od metoda objektivnog (fizikalnog) pregleda ima ulogu da sakupi sve moguće simptome oboljenja. Ispitivač mora zato biti dobro obučen, da poznaje osnovne medicinske discipline kao što su oblasti normalnih ili patoloških pojava u anatomiji, fiziologiji itd..

Ipak, iskustvo je u primeni ove metode od odlučujućeg značaja jer je sa većim svakodnevnim lekarskim iskustvom – sposobnost uočavanja nenormalnosti i pravilno tumačenje rezultata palpacije kvalitetnije.

Share.