Privredni subjekt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači da neki privredni subjekt dobro posluje ili kada čujemo da je otvoren konkurs za privrene subjekte? Šta je zapravo privredni subjekt?

Prema Zakonu o privrednim društvima definicija privrednih subjekata je da su to privredna društva  i preduzetnici.

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme ili određeno vreme do ispunjenja nekog cilja. To je pravno lice koje osnivaju pravna ili fizička lica. Osnivanje se vrši zbog delatnosti koja donosi dobit odnosno zaradu i podrazumeva osnivački akt.

Poznate forme privrednih društava su društva lica (ortačko društvo i komanditno društvo) i društva kapitala (društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo).

Privredno drušvo može imati jedan ili nekoliko ogranaka. Ogranak je zapravo deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog lica, ali ima lokaciju i svoje zastupnike, dok poslove sa trećim licima vrši za račun matičnog privrednog društva.

Privredno društvo kao privredni subjekt sme vršiti sve zakonom određene delatnosti ili one za koje je potrebna posebna dozvola. Privredno društvo mora da za funkcionisanje obezbedi adekvatne prostorije, uslove za rad u smislu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, unapređenja životne sredine i slično.

Više privrednih društava čini holding ili koncern ako su međusobno povezana udruživanjem kapitala ili ugovora.

Preduzetnik je takođe privredni subjekat samo što je to fizičko lice koje je registrovano i koje obavlja određenu delatnost radi sticanja dobiti. Ovde je reč obično o umetnosti, zanatima, domaćoj radinosti ali ne i o poljoprivredi. Preduzetnik delatnost obavlja pod svojim imenom koje mora biti i na njegovom pečatu a za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom svojom imovinom.

Share.