Provokacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je provokacija?

Svaka aktivnost usmerena sa ciljem da se izazove određena osoba naziva se provokacija.

Verovatno ne posotji osoba koja se nikada u životu nije srele sa provokacijama, kao i sa osobama koje provociraju bez razloga. Deca se od malih nogu međusobono namerno provociraju, te nas ne treba čuditi što je provokacija veoma rasprostranjena svuda u svetu i u različitim segmentima života.

A da li znate šta se sve smatra provokacijom?

Etimologija nas uči da je pojam provokacija potekao od reči provocare, u značenju izazivati, čikati, začičkavati. Radi se o tome da provokacijem mi dajemo povod ili prouzrokujemo nečije ponašanje.

Po definiciji, provokacija u najširem smislu označava svaku aktivnost koja je usmerena sa ciljem da se izazove određena reakcije. Obično je reč o emocionalnoj, nasilnoj ili iracionalnoj rekaciji koju druga osoba ili grupa ljudi ispoljava.

Ono što je bitno istaći, to je da provokacija podrazumeva i aktivnosti koje su usmerene na izazivanje nasilja, koje će u očima javnosti kompromitovati određenog političara, stranku ili politički pokret.

Pod provokacijom se podrazumeava i skretanje pažnje na samog sebe. Primer za to jest medijske ličnosti sa govorom mržnje, provokativno (nepristojno) oblačenje, skrnavljenje verskih simbola itd.

Share.