Podsticaj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je podsticaj? Koje značenje ima ovaj pojam?

Sinonim za reč podsticaj je stimulans ili podstrek.

Podstaći nekoga da započne sopstveni biznis, da otvori neku prodavnicu, kafić, proizvodnju predstavlja podsticaj ili novčani podsticaj, podršku.

Podsticaj se može prevesti i kao pomoć, podrška u nečemu, koja je najčešće u obliku novčane pomoći ali može i neretko je i u obliku mašina, alata i drugih sredstava neophodnih za pravilno i dobro funkcionisanje zamišljenog posla.

Podsticaj mogu da obavljaju sponzori a može i država.

Na primer, država kad daje podsticaj za neku delatnost onda se obično prvo popunjava obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se preuzima u Ministarstvu finansija i privrede.

Kao što smo naveli podsticaj može biti u novcu ili u obliku osnovnih sredstava za pokretanje i funkcionisanje biznisa. Takođe, podsticaj može biti kao deo ukupne sume novca ili sredstava, a može biti u obliku ukupnog iznosa troškova, što je retkost.

Cilj davanja podsticaja jeste da se razvijaju delatnosti koje mogu doprineti ekonomskom i privrednom razvoju, odnosno da se podstaknu njihovi pokretači iliti budući vlasnici.

Obrazac zahteva za podsticaje obično sadrži: podatke o podnosiocu, podatke o kulturi koja je zasejana (ako se radi o poljoprivrednoj proizvodnji), mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ukoliko je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Share.