Hemeroteka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hemeroteka?

Zbirka novina, časopisa i drugih publikacija koje svaki dan izlaze naziva se hemeroteka.

Pojam hemeroteka veoma je redak, zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje. U slučaju da ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas šta znači, nalazite se na pravom mestu.

hemeroteka

Etimološki posmatrano reč hemeroteka potiče iz grčkog jezika, od reči hemera koja označava dan i reči theke, što znači kovčeg. Hemeroteka predstavlja zbirku novina, časopisa  i drugih publikacija koji izlaze svaki dan.

Termin hemeroteka se najpre koristio da označi zbirku periodičnh publikacija, dok se danas koristi u nešto drugačijem značenju. Naime, danas kada se spomene hemeroteka pre svega misli se na zbiru novinskih isečaka koji su uglavnom vezani za istu tematiku.

U vezi sa tim, hemeroteka se ne odnosi samo na novinske članke, već i na različite oglase, izveštaje, objave i tome slično.

Share.