Hipertrofija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hipertrofija? Koje značenje ima i kada se koristi navedeni pojam?

Abnormalno povećanje rasta nekog tkiva, dela organa, organa ili organizma u celosti naziva se hipertrofija.

Poslednjih godina pojam hipertrofija sve je češći u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, te verujem da je većina ljudi upoznata sa njegovim značenjem, a za ostale – sledi objašnjenje.

U biologiji i medicini, hipertrofija se definiše kao abnormalno povećanje rasta nekog tkiva, dela organa, organa ili organizma u celosti. Drugim rečima, reč je o preteranom rastu organa do kojeg dolazi zbog povećanja veličine stanica koje ga izgrađuju.

Etimološki posmatrano sam termin hipertrofija potiče iz starogrčkog jezika, preciznije od reči ὑπέρ (hiper) što znači preko i reči τροφή (trofija) u značenju ishrana.

Bitno je napraviti razliku između ove reči i pojma hiperplazija koji predstavlja abnormalno povećanje tkiva, dela organa ili organizma usled povećanja broja stanica. U praksi, do hipertrofije i hiperplazije često dolazi skupa.

U psihologiji hipertrofija ima nešto drugačije značenje i koristi se da označi ekstremno izražavanje neke crte ličnosti, sposobnosti ili psihičke funkcije.

Ovaj pojam često se koristi i u prenesenom značenju i to da označi uvećanje nečega koje prevazilazi normalne razmene.

Share.