Klistir

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Klistir

Šta znači reč klistir

Sprava kojom se vrši klistiranje naziva se klistir.

S obzirom da ne mora da se upotrebljava samo u medicini, ovaj izraz ste možda mogli da čujete i u svakodnevnom govoru u značenju pročišćavati nešto ili nekog.

Izraz klistir potiče od grčke reči klystēr koja označava štrcaljku, spravicu za ubrizgavanje. Kod nas se pojam klistir koristi da označi ubrizgavanje tople ili hladne vode u creva radi čišćenja i ispiranja od zaostale hrane. U tu vodu se često ubacuje dodatak zejtina, soli, sapuna, sirćeta ili vrlo malo glicerina, a koristi se i za direktno unošenje lekova i hrane.

Tako postoji i izraz klistirati što znači ispirati creva pomoću klistira.

Ova tehnika ispiranja čovekovog organizma od zaostale hrane i štetnih sastojaka nekada se primenjivala veoma primitivnom metodom. Danas se skoro i ne oseća nikakva neprijatnost za vreme ovog poduhvata, odnosno za vreme klistiranja.

U većini slučajeva klistiranje se radi samo kod osoba koje imaju problem sa pražnjenjem creva i koje imaju tvrdu stolicu ili zatvor.

Ipak, iako se stručno koristi u medicinske svrhe, ovaj pojam se u metaforičkom smislu može upotrebiti kako bi slikovito objasnio kada nas neko prosvetljava u idejama, znanjem. Na primer, za govornicom ili pri nekom predavanju za nekoga se može reći “ovaj nas zaista klistira”, odnosno unosi nam neke nove informacije koje su nam od koristi.

Share.

Leave A Reply