Komanditor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Komanditor, šta je to zapravo? Šta znači komanditor, a koje značenje ima pojam komanditno društvo?

Komanditor je naziv za člana komanditnog društva koji  ne učestvuje u vođenju poslovanja društva, a za obaveze društva odgovara u visini sredstava koje je uložio.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam komanditor dobija sve više na značaju, zbog čega ne bi bilo loše da se upoznate sa njegovim značenjem.

Da bi ste razumeli značenje pojma komanditor, najpre treba da razumete značenje izraza komanditno društvo. Naime, komanditno društvo predstavlja udruženje sa najmanje jednim ili više lica, koji se udružuju radi obavljanje određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Cilj osnivanja ovog društva jeste sticanje što veće zarade, odnosno profita. Mnogi mešaju ovo društvo sa ortačkim, te je bitno napomenuti da komanditno društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom što predstavlja osnovnu razliku između njega i ortačkog društva.

U komanditnom društvu, posmatrano sa stanovništva odgovornosti prema trećim licima, razlikujemo komplementare i komanditore. Komplementari odgovaraju neograničeno za obaveze prema poveriocima društva, a komanditori odgovaraju ograničeno do visine svog uloga u društvu.

Bitno je istaći da komanditori mogu biti i fizička i pravna lica, a oni ne učestvuju u vođenju poslova društva.

Share.