Kauzalnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kauzalnost? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Kauzalnost predstavlja nužnu vezu između uzroka i posledice, koja podrazumeva da kad god je prisutna posledica – tu je i uzrok.

Iako se pojam kauzalnost na našim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin kauzalnost na naše prostore došao iz latinskog jezika, preciznije od reči causalitas, što znači uzročnost. Kauzalnost predstavlja nužnu vezu između uzroka i posledice, koja podrazumeva da kad god je prisutna posledica – tu je i uzrok.

U filozofiji, kauzalnost se definiše kao sveopšte prožimanje pojava u prirodnoj i ljudskoj realnosti. Reč je o konceptu koji pokušava da objasni odnos između uzroka i posledice.

O kauzalnosti, tj. uzročno –posledičnoj vezi se može govoriti samo u slučajevima kada jedna pojava (X) pod određenim okolnostima uvek kao posledicu izaziva drugu pojavu (Y).

Kauzalnost predstavlja osnovu induktivnog zaključka i kao takva pruža osnovu za očekivanje da će iste veze uzroka i posledice se ponavljati, uvek pod istim uslovima. Nauka veruje da se kauzalni odnos proteže kroz sve fenomene u prirodnoj i društvenoj stvarnosti, što implicira da svaka posledica uvek ima svoj uzrok.

Share.