Protestantizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je protestantizam?

Treća najveća hrišćanska veroispovest na planeti naziva se protestantizam.

Da Ii ste čuli za pojam protestantizam? A znate li koje je njegovo značenje?

Termin protestantizam koristi se još od šesnaestog veka i definiše se kao širok raspon teoloških i socijalnih vidova organizacije, ali i perspektiva čiji su koreni u protestantskoj reformaciji u Evropi. Predstavlja treću najveću hrišćansku veroispovest na planeti.

protestantizam

Sam naziv protestantizam proistekao je iz statova većeg broja knezova nemačkih država koji su u ime Luterove vere, a protiv odluka Karla V. U početku protestantizam je bio ništa drugo do reforma koja se razvila unutar Katoličke crkve, ali se kasnije zasebno organizovala kao protiv korupcije Katoličke crkve.

Protestantizam predstavlja naziv za sva hrišćanska verska učenja koja su se podelila od Katoličke crkve i usmerena je na odbacivanje autoriteta Pape. Vodeće grupe koje su se razvile u protestantizmu su: anglikanci, reformirane crkve i evangeličko –luteranske crkve.

Ono po čemu se protestantizam bitno razlikuje od katolicizma jeste njihovo verovanje da Sveto pismo, odnosno Biblija predstavlja jedini izvor Božije objave čovečanstvu, te da po njoj svaki hrišćanin treba usmeravati svoje ponašanje.

Share.