Poliglota

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to poliglota?

Čovek koji govori više jezika naziva se poliglota.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za izraz poliglota koji je veoma čest na našim prostorima. Ako ste se susreli sa njim, a ne znate koje je njegovo značenje, odgovor možete pronaći u sledećim redovima.

Po etimologiji pojam poliglota nastao je od grčkih reči poly u značenju mnogo i glotta koji označava jezik. Shodno tome jasno je da je poliglota čovek koji govori više jezika.

Poliglota

Bitno je istaći da se poliglotom smatra osoba koja ne samo da zna više jezika, već ona može da komunicira na svim jezicima, te da su usavršili viši stupanj komunikacije.

Po nekima poliglota može biti i osoba koja zna osnove komunikacije više od dva jezika.

U svetu za ovaj pojam postoji još jedna reč, a to je – mecofrant. Pojam mecofrant je takođe čovek koji govori više jezika, a ovaj naziv dobilo je po Djuzepe Mecofrantiju koji je znao približno oko šezdeset različitih stranih jezika.

Share.