Patronim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to patronim?

Prezime izvedeno po imenu oca ili nekog njegovog pretka naziva se patronim.

Iako se pojam patronim na našim prostorima retko spominje, još ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

patronim

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da je reč patronim nastala od grčke reči patronymikon koja znači ime oca. Patronim označava deo ličnog imena ili prostije rečeno prezime koje je izvedeno po imenu oca.

Patronim se može naslediti i od dede, pradede, tj. bilo kojeg očevog pretka koji mora biti muškog roda. Ako bi se ime temeljilo na majci i njenim pretcima, koristio bi se izraz matronim.

Primera radi, ako se određenoj osobi otac zove Petar njen patrim glasiće Petrović. U slučaju da se otac zove Marko, patrim će biti Marković i slično.

Share.